U OPĆINSKOM BUDŽETU OBEZBIJEĐENO 120 HILJADA KM

Jednokratne novčane pomoći uplaćene za 41 porodilju iz Centra

U okviru projekta pomoći porodiljama iz Centra, nadležne općinske službe su okončale proceduru za mjesec oktobar uplatom finansijskih sredstava za 41 porodilju.
Jednokratne novčane pomoći uplaćene za 41 porodilju iz Centra

Za rođenje prvog djeteta na račune 19 porodiljea uplaćeno je po 200 KM, dok je za rođenje drugog djeteta po 300 KM dobilo 11 porodilja. Za rođenje trećeg, četvrtog i svakog naredog djeteta na račune jedanaest porodilja uplaćeno je 400 KM.

Iz općinskog budžeta za jednokratne pomoći porodiljama za prethodni mjesec isplaćeno je 11.500 KM.

Općina Centar realizira ovaj projekat sa ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice i šire, a ujedno predstavlja finansijsku podršku porodicama za opremanje novorođenčadi. Budžetom Općine Centar za 2023. godinu za pomoć porodiljama planiran je iznos od 120.000 KM.