NIJE USVOJEN DNEVNI RED

Nije održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Današnja 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar nije održana, zbog neusvajanja dnevnog reda, jer se time za njeno održavanje nisu stekli potrebni uvjeti.
Nije održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Na ovoj sjednici su prema predloženom dnevnom redu, između ostalog, trebali biti razmatrani Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu, Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu; Prijedlog Statuta Općine Centar Sarajevo; Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za period I-VI 2023. godine; Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu (za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine; Izvještaj Općinske Komisije za procjenu šteta koje su nastale usljed obilnih padavina i bujica u mjesnim zajednicama Pionirska dolina i Nahorevo u mjesecu maju 2023. godine; Prijedlog odluke o upravljanju i zaštiti objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina; Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendije učenicima i studentima na osnovu socio-ekonomskog statusa; Prijedlog pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata „Prof. dr. Husein Kulenović; Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo putem javnog oglasa; Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar, kao i mnoge druge tačke.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti