USPJEŠAN ZAJEDNIČKI PROJEKAT VLADE KS I OPĆINE CENTAR

Uručeni ključevi stanova za 30 boračkih i mladih porodica

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je prisustvovao primopredaji ključeva za 30 boračkih i mladih porodica upriličeno ispred novoizgrađenog stambenog objekta u Ulici branilaca Šipa.

Ključeve su uručili premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, te ministri u Vladi KS Omer Osmanović, Bojan Bošnjak, Enda Pavić Pečenković, Adna Mesihović i Afan Kalamujić, u prisustvu nekadašnjeg kantonalnog ministra Envera Hadžiahmetovića, u čijem je mandatu i pokrenut projekt poticajne stanogradnje za mlade u KS.

– Ovo je najbolji pokazatelj da institucije više nivoa vlasti kao što je ovdje slučaj Kantona Sarajevo i Općine Centar, kao jedinice lokalne samouprave, mogu uspješno sarađivati u interesu naših sugrađana. Naselje Šip ima mnoge dobre predispozicije za kvalitetan život, posebno mladih ljudi. Prije dvije godine smo otvorili novu školu, uz koju ćemo otvoriti i vrtić za djecu, te ćemo kao dobri domaćini izgraditi novo dječije igralište i prateću infrastrukturu kako bismo svim stanovnicima Šipa, a posebno mladima, obezbijedili što bolje uslove za život i odrastanje djece, čime znamo da smo ispunili svoj zadatak, kazao je Mandić. 

Od navedenog broja uručenih ključeva 10 pripadnika boračkih porodica su riješili trajno svoje stambeno pitanje putem Ministarstva za boračka pitanja KS, dok su 20 stanova dobile mlade porodice kroz Program predinvestiranja u poticajnu stanogradnju za mlade putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Kako je objasnila direktorica Fonda za izgradnju stanova KS Lejla Khattab izgradnja objekta na Šipu počela 2020. godine i da je većina korisnika iz boračke i populacije mladih.

- Kod mladih koji će dobiti nove stanove postoje tri kategorije. Jedna su oni koje je 2021. godine Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS subvencioniralo s 25.000 KM po stambenoj jedinici. Drugi mladi su oni koji su ove godine stvorili uslove da apliciraju na javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje mladih, dok je treća kategorija mladih koji plaćaju na odgođeno plaćanje, gdje ide učešće, plus rate s jeftinijim kvadratnim metrom stanja. Oni će, kada isplate svoj dio, moći aplicirati kako na subvenciju Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, odnosno Vlade KS, tako i Općine Centar, rekla je Khattab.

Kako je objasnio kantonalni ministar za boračka pitanja Omer Osmanović ključeve devet stanova su dobile supruge šehida, te jedan roditelj. 

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti