NOVI PRAVILNICI ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Prijedlog povećanja mjesečnih iznosa stipendija na 150 KM za učenike i 200 KM za studente

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport pripremila je dva nova prijedloga pravilnika za stipendiranje učenika i studenata sa ciljem povećanja pojedinačnih iznosa za stipendije učenika i studenata sa područja ove lokalne zajednice.
Prijedlog povećanja mjesečnih iznosa stipendija na 150 KM za učenike i 200 KM za studente

Riječ je o Pravilniku za stipendiranje nadarenih učenika i studenata  „Prof.dr. Husein Kulenović“ i Pravliniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima na osnovu socio-ekonomskog statusa.

Imajući u vidu da je u prethodnom periodu došlo do povećanja cijena svih proizvoda, a samim tim i školskog  pribora odnosno udžbenika koji se koriste, novim prijedlogom pravilnika povećani su iznosi pojedinačnih stipendija za učenika i studente. 

Novim prijedlozima pravilnika stipendije za učenike su povećane sa 70 KM odnosno 90 KM na 150 KM, a za studente sa 100 KM odnosno 110 KM na 200 KM.

Dakle, učenici će umjesto 700 KM/900 KM dobivati 1350 KM, dok studenti umjesto 1000 KM/1100 KM dobit će 1800 KM stipendiju na godišnjem nivou. 

Novim Pravilnikom za stipendiranje nadarenih učenika i studenata  „Prof.dr. Husein Kulenović“ u prvi plan se želi staviti rezultat koji učenici i studenti ostvaruju u toku školovanja i studiranja. U tom slučaju učenici i studenti sa visokim prosjekom ocjena ne trebaju dokazivati svoj porodični i socijalni status, niti dostavljati dodatnu dokumentaciju. Dovoljno je samo da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da imaju prebivalište na području općine i da su ostvarili dobar rezultat u školi/fakultetu. Učenici sa prosjekom 5,00 i studenti sa prosjekom 9,50 i 10,00  imaju apsolutnu prednost pri dobijanju stipendije. 

Ranije su kandidati prilikom prijave na javni poziv morali dostavljati kućnu listu, dokaz o primanjima za sve članove domaćinstva, platne liste, čekove od penzije, potvrde sa biroa o nezaposlenosti, kao i ostalu dokumentacija kojom se dokazivao radno-pravni status, a novim pravilnikom uvedene su administrativne olakšice za nadarene učenike i studente. 

S druge strane izradom Pravilnika o dodjeli stipendije učenicima i studentima nižeg  socijalno - ekonomskog statusa u prvi plan se želi staviti socijalni i ekonomski status kandidata, pored uspjeha koji su postigli u toku školovanja. Kandidati će moći ostvariti dodatne bodove po predviđenim kriterijima i na taj način steći određenu prednost u ostvarivanju prava. Ovim pravilnikom apsolutnu prednost za dobijanje stipendije imaju učenici odnosno studenti bez oba roditelja bez obzira na ostale kriterije. 

Prijedlozi navedenih pravilnika za stipendiranje učenika i studenata upućeni su Općinskom vijeću na usvajanje, a razmatrat će se na sjednici koja je zakazana za četvrtak, 26. oktobar 2023. godine.

30.11.2023.
NOVI TERMINI TRENINGA
Besplatna rekreacija za osobe treće životne dobi
24.11.2023.
JAVNI POZIV OSTAJE OTVOREN SEDAM DANA
Novčani podsticaji farmerima općine Centar
Više vijesti