VANREDNO HIDROLOŠKO STANJE

Upozorenje o mogućem porastu vodostaja na rijekama

Na osnovu meteorološke prognoze izdate od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save danas je izdala upozorenje da je zbog novih najavljenih značajnijih padavina u periodu od 23. do 25. septembra povećanje razine vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Upozorenje o mogućem porastu vodostaja na rijekama

Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Une, Sane, Gline i Korane u Federaciji BiH te Bosne, Usore i Tinje. Također s obzirom na to da su trenutno vodostaji u većim vodotocima niski, da je vegetacija još prisutna te da je tlo nezasićeno, očekuje se njihov umjeren porast. Ono što se prognozira pri ovakvim uslovima jesu bujice, odnosno aktiviranje bujičnih vodotoka na navedenim slivovima. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez. Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra, navedeno je u upozorenju Agencije za vodno područje rijeke Save. Opis prognoziranih vanrednih hidroloških stanja i mogućih posljedica dostupan je na slijedećem linku: https://www.voda.ba/.

 

 

06.12.2023.
OD 11. DECEMBRA 2023. DO 3. JANUARA 2024. GODINE
Javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2024. godinu
06.12.2023.
JAVNI POZIV ZA KATEGORIJE ENERGETSKI SIROMAŠNIH DOMAĆINSTAVA
Građani imaju šest dana za dostavljanje prigovora na odbijenu prijavu
Više vijesti