NAČELNIK MANDIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE

Napreduju radovi na rekonstrukciji raskrsnice ulica Patriotske lige-Kromolj-Slatina

Radnici građevinske firme „Grakop“ izvode radove na rekonstrukciji raskrsnice i dijelova ulica Patriotske lige, Kromolj i Slatina (druga faza).

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić je danas zajedno sa pomoćnicom za stambene i komunalne poslove Đenitom Bogunić-Kešelj, dopredsjedavajućom Općinskog vijeća Sarom Arslanagić i vijećnikom Alenom Girtom obišao gradilište.

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila 348.112 KM. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. 

U ovoj fazi, na osnovu glavnog projekta kojeg je uradila firma „TZI – Inženjering“ d.o.o. Sarajevo, planirana je izgradnja nove saobraćajnice kako bi se rasteretio saobraćaj motornih vozila ovim dijelom općine Centar čime će lokalno stanovništvo dobiti bolje i sigurnije uslove na ovoj saobraćajnici. Također će za potrebe stabilizacije saobraćajnice biti izgrađen još jedan armirano-betonski potporni zid sa zaštitnom ogradom. Paralelno sa izvođenjem radova na izgradnji nove saobraćajnice komunalna preduzeća će izmjestiti svoju infrastrukturu. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda, koje su najčešći uzrok propadanja kolovozne konstrukcije, biće ugrađen drenažni sistem koji će biti spojen na gradski odvodni sistem. U završnoj fazi projekta, nakon asfaltiranja, planirano je iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije.

Da podsjetimo, nedavno su okončani i radovi na sanaciji dijela Ulice Kromolj i to do spoja sa Ulicom Armije RBiH. Finansijer projekta je također Općina Centar koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila 276.163 KM

Također, jučer su započeli radovi na sanaciji dijela Ulice Armije RBiH u dužini od 900 metara, i to od spoja sa Ulicom Kromolj za šta je iz budžeta izdvojeno 363.768 KM. U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove saobraćajne infrastrukture planirano je ukupno 7.372.000 KM.

06.12.2023.
OD 11. DECEMBRA 2023. DO 3. JANUARA 2024. GODINE
Javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2024. godinu
06.12.2023.
JAVNI POZIV ZA KATEGORIJE ENERGETSKI SIROMAŠNIH DOMAĆINSTAVA
Građani imaju šest dana za dostavljanje prigovora na odbijenu prijavu
Više vijesti