„NATURE FOR RECOVERY“

Javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma

Općina Centar Sarajevo objavila je danas javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca.
Javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma

Naime, Općina Centar u partnerstvu sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA realizira projekat „Nature for recovery”, sufinansiran od EU4Business projekta, kojeg zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Projekat nastoji poboljšati ekonomske aktivnosti na širem području Skakavca, između ostalog, i izgradnjom kapaciteta pružalaca turističkih usluga. Projektne aktivnosti osmišljene su za rješavanje identificiranih problema i poteškoća sa kojima se susreću subjekti koji posluju u sektoru turizma, a doprinijeće se i razvoju ekonomske aktivnosti i ublažavanje ekonomskih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19 na području općine Centar, Kantona Sarajevo i BiH.

Projektne aktivnosti imaju za cilj oporavak turističke aktivnosti, povećanje broja posjeta, čime će se povećati prihodi ostvareni od turizma. Aktivnosti će omogućiti turističkim ponuđačima na području općine Centar bolje prezentiranje i prodaju novih turističkih proizvoda. Uz povećanje kapaciteta korisnika za pružanje usluga, poboljšaće se vidljivost i položaj na tržištu, uvrštavanje u turističku ponudu i sl..

Cilj javnog poziva je realizacija mjera razvoja i unaprjeđenja turističkih ponuda na području općine Centar Sarajevo u sklopu projekta „Nature for recovery”.

Javni poziv će sadržavati dva odvojena LOT-a:

a) LOT 1: Za dodjelu bicikala na korištenje u svrhu proširenja turističke ponude biciklizma na području Skakavca;

b) LOT 2: Za dodjelu opreme za Via Ferratu u svrhu proširenja turističke ponude planinarenja na području Skakavca 

Pravo učešća u javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca.

U javnom pozivu su navedeni opći i posebni kriteriji, potrebna dokumentacija kao i način i rok podnošenja zahtjeva.

Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Zahtjevi/prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane. 

Tekst javnog poziva i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Općine Centar na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

Zahtjevi /prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za LER i mjesnu samoupravu, Ulica Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca. (Opština Centar Sarajevo)“.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033 223 269 i 033 562 389.

29.09.2023.
POZIV ZA KONFERENCIJU ZA MEDIJE
Renoviranje kultne Otvorene scene Obala
29.09.2023.
POVODOM MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA
Održana konferencija „Slavimo život“
29.09.2023.
VRIJEDNOST INVESTICIJE PREKO MILION MARAKA
Uskoro počinje realizacija dva velika projekta u MZ „Pionirska dolina“
Više vijesti