Načelnik Mandić posjetio Centar SUMERO

Općinski načelnik Srđan Mandić zajedno sa pomoćnicom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasminom Fazlić posjetio je Centar SUMERO.

Tokom posjete načelnik Mandić je sa direktorom Harisom Haverićem obišao Centar i razgovarao o važnosti osnaživanja programa „Život u lokalnoj zajednici“. Sumero je trenutno najveća organizacija koja se bavi pravima osoba s intelektualnim teskoćama u BiH. Već deset godina ova organizacija radi na razvijanju i implementaciji programa „Život u lokalnoj zajednici“ putem kojeg provodi proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije za više od 150 osoba u BiH i razvija servis podrške za život osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. 

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar pruža podršku i posvećuje veliku pažnju organizacijama i ustanovama koje se bave podizanjem kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, te da će Općina u narednom periodu poduzeti određene aktivnosti kako bi napravili dodatni iskorak u unapređenju saradnje sa organizacijom SUMERO.

Misija organizacije je promocija ljudskih prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici, a vizija je društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.

Formalnu mrežu Sumero čini 19 nevladinih organizacija i javnih ustanova za osobe s invaliditetom, iz 11 gradova sa područja cijele FBiH.

Ciljevi i djelokrug rada Sumera su između ostalog usmjereni na podizanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, na promociju i rad na ostvarivanju prava zagarantovanih UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, povećanje svijesti za ukidanjem svih oblika diskriminacije prema osobama s invaliditetom i podsticanje donošenja antidiskriminacionih mjera i akcija u lokalnim zajednicama, podizanje svijesti društva o osobama s intelektualnim teškoćama, unapređivanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva, borba protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka.

 

 

29.09.2023.
POZIV ZA KONFERENCIJU ZA MEDIJE
Renoviranje kultne Otvorene scene Obala
29.09.2023.
POVODOM MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA
Održana konferencija „Slavimo život“
29.09.2023.
VRIJEDNOST INVESTICIJE PREKO MILION MARAKA
Uskoro počinje realizacija dva velika projekta u MZ „Pionirska dolina“
Više vijesti