NASTAVAK FINANSIJSKE PODRŠKE

Načelnik Mandić posjetio javne kuhinje „Dobrotvor“ i „Kruh svetog Ante“

Općinski načelnik Srđan Mandić zajedno sa pomoćnicom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasminom Fazlić posjetio je jučer javne kuhinje „Dobrotvor“ i „Kruh svetog Ante“.

Ovom prilikom je načelnik Mandić zajedno sa upraviteljima dvije javne kuhinje potpisao protokole o realizaciji transfera finansijske pomoći neprofitnim/karitativnim organizacijama za rad javnih kuhinja.

U ime humanitarne organizacije „Dobrotvor“ protokol o realizaciji sredstava u iznosu od 5.000 KM za pomoć u radu javne kuhinje popisao je Aleksa Ćebić.

-Koristim priliku da se zahvalim načelniku Mandiću, kao i Općini Centar, lokalnoj zajednici koja svake godine podržava rad kuhinje. Istovremeno želim posebno da naglasim da je načelnik Mandić prvi načelnik Općine Centar koji je posjetio našu kuhinju i upoznao se sa načinom rada, rekao je Ćebić.

Isti dan načelnik Mandić posjetio je i humanitarnu organizaciju  „Kruh svetog Ante", gdje je sa sekretarom Krešimirom Ljubasom potpisao protokol o realizaciji sredstava u iznosu od 4.000 KM. Novac izdvojen iz budžeta Općine namijenjen je za pomoć u realizacije projekta Pučke kuhinje.

Sa ravnateljem fra Petrom Karajicom načelnik Mandić je obišao javnu kuhinju, te se ovom prilikom upoznao sa radom i ostalim projektima koje realizuje karitativna organizacija „Kruh svetog Ante“. 

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar pruža podršku i posvećuje veliku pažnju udruženjima i organizacijama koje se bave humanitarnim aktivnostima i akcijama.

-Sa današnjim posjetama javnim kuhinjama zaokružili smo obilazak svih javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo, te na licu mjesta saznali koje su još potrebe ovih organizacija da bi priprema i isporuka hrane najugroženijim građanima bila što bolja i kvalitetnija. Ovaj oblik podrške radu karitativnih organizacija neophodan je, jer su nažalost sve učestaliji zahtjevi za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, istakao je načelnik Mandić.

U budžetu Općine Centar Sarajevo za transfer karitativnim organizacijama za rad kuhinja izdvojeno je 40.000 KM.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti