OPĆINA ĆE SANIRATI NASTALU ŠTETU

Održana hitna vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite

Danas je održana hitna vanredna sjednica Štaba Civilne zaštite Općine Centar a povodom poplava i bujica koje su jučer u popodnevnim satima pogodile područja mjesnih zajednica „Nahorevo“ i „Pionirska dolina“ prilikom čega je nastala značajna materijalna šteta na objektima i imovini stanovnika navedenih mjesnih područja.

Nakon razmatranja i procjene trenutne situacije, na prijedlog Štaba Civilne zaštite Općine Centar, načelnik Srđan Mandić, koji je ujedno i komandant Štaba, donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće – poplava na području mjesnih zajednica „Nahorevo“ i „Pionirska dolina“.

Proceduru procjene nastalih šteta provodit će Komisija za procjenu šteta Općine Centar. Stanovnici pogođenih područja u narednom periodu će biti obaviješteni o podnošenju zahtjeva za procjenu nastalih šteta kako bi se izdvojila adekvatna finansijska sredstva iz općinskog budžeta za sanaciju istih. 

-U ovim trenucima najvažnije je da zaštitimo ljudske živote i njihovu imovinu i saniramo nastalu štetu. Nadamo se da će se stanje na terenu stabilizirati u što skorije vrijeme. Opština će učiniti sve da pomogne unesrećenom stanovništvu. Niste sami, poručio je načelnik Mandić.

Na hitnoj sjednici formiran je Stručni tim koji će obići sve kritične lokacije i područja sa ciljem utvrđivanja trenutnog stanja i poduzimanja adekvatnih hitnih mjera u skladu sa novonastalom situacijom, a radi sprječavanja ponovnog izlijevanja vodotoka Koševskog potoka. Stručni tim će također obići i sva klizišta na području općine Centa radi snimanja stanja i poduzimanja adekvatnih mjera. 

Imajući u vidu da se u narednom periodu očekuju nestabilne vremenske prilike sa padavinama Služba za civilnu zaštitu Općine Centar Sarajevo je stavila u stanje pripravnosti sve štabove civilne zaštite kao i sve službe zaštite i spašavanja da prate stanje na terenu i po potrebi hitno reaguju.

Da podsjetimo, jučer je jako nevrijeme uzrokovalo veliku materijalnu štetu na području mjesnih zajednica „Nahorevo“ i „Pionirska dolina“, srećom bez posljedica za život i zdravlje ljudi.  

Odmah po prijemu poziva ekipe Civilne zaštite Općine Centar, pripadnici vatrogasnog društva „Bjelave“ i KJKP „Rada“ izašli su na teren i radili na raščišćavanju puta. Akcija otklanjanja nastale štete nastavljena je i danas. 

 

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti