ROK ZA PRIJAVU DO 29. MAJA

Podrška samozapošljavanju mladih i unapređenju poduzetništva

Općina Centar je objavila javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu.
Podrška samozapošljavanju mladih i unapređenju poduzetništva

Poziv je namijenjen mladima do 35 godina života sa područja općine Centar koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i koji planiraju registrovati i razvijati svoj biznis na području ove općine.

Na ovaj način Općina Centar želi pružiti mogućnost poticaja poduzetništva i samozapošljavanja svim mladim osobama sa Centra kroz stručnu podršku (trening i mentorstvo) i sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa. Visina bespovratnih sredstava po uspješno ocijenjenom poslovnom planu iznosi do 30.000 KM.

Ukupan iznos predlaže komisija na osnovu ocjene opravdanosti troškova poslovnog plana, na osnovu čega općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tekst javnog poziva kao i prijavni obrazac je objavljen na web stranici Općine Centar https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi kao i u Dnevnom avazu u izdanju od 8. maja 2023 godine.

Zahtjevi/prijave se podnose u zatvorenoj koverti na protokol Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu, sa naznakom „Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unapređenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu“.

Javni poziv ostaje otvoren do 29. maja 2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033/562-389 i 033/223-269.