NASTAVAK SARADNJE OPĆINE CENTAR I NADLEŽNOG MINISTARSTVA

Rekonstrukcija vrtića Šip i opremanje školskih biblioteka

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić i ministrica Naida Hota-Muminović potpisali su danas aneks sporazuma o saradnji na realizaciji projekta završetka radova na rekonstrukciji vrtića Šip, te za sufinansiranje rekonstrukcije i opremanja biblioteka javnih osnovnih i srednjih škola na području općine Centar Sarajevo.

Za realizaciju ova dva projekta Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS je obezbijedilo iznos od 350.000 KM. 

 

– Od izdvojenog iznosa 120.000 KM ćemo iskoristiti za okončanje poslova na rekonstrukciji prostorija u kojima će biti smješten vrtić Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, dok će za rekonstrukciju i opremanje biblioteka javnih osnovnih i srednjih škola na području općine Centar Sarajevo biti utrošeno 230.000 KM. Nadam se da ćemo se uskoro sresti na otvaranju vrtića na Šipu. Opština Centar je u budžetu za ovu godinu za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa izdvojila preko 2 miliona maraka, jer investiranje u obrazovni proces je najbolja investicija. Želimo našoj djeci omogućiti što kvalitetnije uslove za odgoj i obrazovanje, poručio je Mandić i dodao da će tokom provođenja projekta rekonstrukcije i opremanja školskih biblioteka u radnoj grupi osim predstavnika Općine Centar također biti uključeni i predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanja, kako je predviđeno potpisanim sporazumom. 

 

Načelnik Mandić je također sa ministricom Hota-Muminović razgovarao o narednom zajedničkom projektu Općine i Ministarstava, a to je rekonstrukcija sportske plohe koju koriste tri srednje škole na Marijin dvoru. Kako je objasnila pomoćnica načelnika za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejla Dizdarević ova služba je već provela proceduru pribavljanja potrebnih ponuda za početak realizacije projekta, od čega će najviše koristi imati učenici Srednje građevinsko-geodetske škole, Srednje škole metalskih zanimanja i Srednje mašinske tehničke škole. 

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti