POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Javni poziv za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji

Općina Centar Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Centar Sarajevo, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju prijedloga projekata komponente za mlade u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLoad2).
Javni poziv za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji

Javni poziv za predaju prijedloga projekata komponente za mlade objavljen je na web stranici Općine Centar 07. marta a trajao je do 04. aprila 2023. godine. 

Rok za prijavu na Javni poziv za učešće u evaluacionoj komisiji je do 7. aprila (petak) 2023. godine do 11 sati, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: faris.becic@centar.ba ili faris.becic@undp.org

Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu aprilu 2023. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Centar Sarajevo.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Važna napomena: S obzirom da se očekuje veliki broj aplikacija, molimo sve zainteresovane članove/ice iz organizacija civilnog društva da prilikom prijave za učešće u evaluacionoj komisiji, uzmu u obzir da će rad evaluacione komisije trajati u kontinuitetu minimalno dva radna dana.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

12.07.2024.
OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG POZIVA
Odabrani projekti organizacija civilnog društva
12.07.2024.
ODATA POČAST I POLOŽENO CVIJEĆE
Obilježena 32. godišnjica pogibije Dževada Begića Đilde
12.07.2024.
LOKALNO-EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE CENTAR ZA 2025. GODINU
Poziv za dostavu prijedloga projekata za Nacrt budžeta Općine Centar
Više vijesti