100.000 KM za KJP ''ZOI '84''

Općina Centar je 27. septembra 2013. godine uplatila Kantonalnom javnom preduzeću ''ZOI '84'' Olimpijski centar Sarajevo 100.000 KM, kao finansijsku podršku u radu ovog preduzeća.

Protokol o realizaciji tog granta koji je planiran u budžetu Općine Centar za 2013. godinu potpisali su 24. septembra 2013. godine načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktorica KJP ''ZOI '84'' Olimpijski centar Sarajevo Marijana Podrug-Arapović.

-Uvjeren sam da će izdvojena sredstva pomoći u ublažavanju teške finansijske situacije u kojoj se nalazi ovo preduzeće – kazao je načelnik Bećirević.