Nagrade za najbolje farmere sa područja općine Centar

U Općini Centar (sala načelnika 205/II), u petak 27. septembra 2013. godine u 10 sati, općinski načelnik Dževad Bećirević uručit će nagrade i diplome najuspješnijim farmerima sa područja Centra.
Nagrade za najbolje farmere sa područja općine Centar

Nagrade će dobiti farmeri koji su proglašeni za najbolje u pet kategorija: najbolji farmer,  najoptimalniji zoohigijenski i zootehnički uslovi držanja životinja, najuspješniji uzgajivači goveda, najuspješniji uzgajivači ovaca i najuspješniji pčelari.

Najbolje farmere izabrala je stručna komisija koja je tokom ove godine obišla poljoprivredna gazdinstva na području općine Centar i na terenu utvrdila kvalitet uzgoja domaćih životinja.

24.05.2024.
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“
Općina podržala odlazak učenika na međunarodno muzičko takmičenje
24.05.2024.
PODIJELJENE MEDALJE I PEHARI ZA PRVA TRI OSVOJENA MJESTA
Završen turnir u košarci za osnovce Centra
Više vijesti