Komunalni projekti

Izgradnja novog potpornog zida u Ulici Šejh Juje

Tokom ovog mjeseca započeli su radovi na izgradnji novog potpornog zida u Ulici Šejh Juje kod broja 32 (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“). Radove na izgradnji zida dužine 41, a visine tri metra, finansira Općina Centar sa 80.668 KM.
Izgradnja novog potpornog zida u Ulici Šejh Juje

Zbog neadekvatne odovodnje podzemnih voda, stari zid se počeo naginjati što je predstavljalo opasnost za okolne stambene objekte. Također je zbog toga i saobraćajnica iznad zida oštećena. Stoga su građani iz ove ulice putem mjesne zajednice uputili inicijativu za sanaciju zida i saobraćajnice. Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar, kao realizator projekta, je na osnovu ove inicijative i mišljenja urbanističko-građevinske inspekcije Općine angažovala firmu „Saraj Inženjering“ iz Sarajeva za izradu glavnog projekta izgradnje novog potpornog zida. Za potrebe izgradnje novog zida stručnjaci iz firme „Terat“ d.o.o. Sarajevo su uradili geološko-geomehanička ispitivanja terena. Zbog veličine starog zida, radnici uklanjaju dio po dio zida umjesto kojeg grade novi armirano-betonski sa adekvatnom odvodnjom podzemnih voda. Na kraju radova je planirano ponovo postavljanje i sanacija demontirane željezne ograde duž potpornog zida.

 

Po završetku izgradnje zida slijedi sanacija saobraćajnice, širine tri metra. Tom prilikom će biti postavljeno 52 metra novih betonskih ivičnjaka, i biti urađeno nivelisanje sedam šibera za vodu i tri šahta za odvod površinskih voda. 

Za radove je angažovano komunalno preduzeće „Rad“, dok je za nadzor zadužena firma „Energotehnika“ iz Doboja.

 

Paralelno sa ovim radovima također je duž Ulice Šejh Juje planirana rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Za projekt, koji će realizovati komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, Općina Centar je izdvojila 96.000 KM.