Sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Centar

U Općini Centar je 24. septembra 2013. godine održana peta redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Centar Sarajevo. Sjednicu je vodio načelnik Štaba Vahid Bećirević, pomoćnik općinskog načelnika za poslove civilne zaštite.
Sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Centar

Članovima Štaba je prezentirana informacija o ruševnim objektima na području središnje gradske općine. Alma Sadović, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove je kazala da je na području Centra do sada registrovano 68 ruševnih objekata te da je za 19 objekata urađen projekt za uklanjanje. -Tokom ove godine smo uklonili dva ruševna objekta u ulicama Zaima Šarca 25 i Sepetarevac 26 koji su predstavljali opasnost za stanare okolnih zgrada i njihovu imovinu- kazala je Sadović i dodala da će pojedine ruševne objekte ukloniti njihovi novi vlasnici odnosno investitori koji žele da grade na tim lokacijama.

 

 

Članovi Štaba su na ovoj sjednici informirani o provedenim aktivnostima na saniranju skloništa, koje provodi općinska Služba civilne zaštite. Na području općine Centar postoji 48 skloništa. Od tog broja do sada je sanirano 38, dok je deset skloništa bilo u dobrom stanju pa ih nije trebalo sanirati. Glavni sanacioni radovi su se odnosili na postavljanje nove hidroizolacije s ciljem sprečavanja prodiranja podzemnih voda u sklonište, obnovu rezervnih izlaza, popravku stolarije, stavljanje u funkciju vodovodne i kanalizacione mreže i elektroinstalacija.

Od 2007. godine do danas Civilna zaštita Općine Centar je utrošila 411.128 KM na sanaciju skloništa. Sredstva za ovu namjenu se prikupljaju po osnovu posebnih naknada za zaštitu i spašavanje. -Finansijska sredstva kojima raspolaže civilna zaštita Općine Centar možemo, osim za održavanja skloništa, iskoristiti i za izgradnju novih, kao na primjer u objektu osnovne škole na Šipu čija izgradnja je u planu, kao i za sklonište koje bi, ako se ukaže potreba, gradili u okviru Muzeja opsade Sarajeva na lokalitetu parka ''Hastahana'' na Marijin Dvoru- kazao je Vahid Bećirević i dodao da postoji mogućnost da tokom ove godine Civilna zaštita Općine Centar preuzme na upravljanje četiri dodatna skloništa od Kantonalne uprave civilne zaštite.

 

 

Članovi Općinskog štaba civilne zaštite Centar su usvojili zaključak da se pred grijnu sezonu građani obavijeste putem sredstava javnog informisanja da na isti dimnjačni odvod ne spajaju peći na čvrsto gorivo i plinske bojlere za grijanje, jer to može uzrokovati požar i eksploziju.