Predstava ''Park'' za učenike osnovnih škola

Učenici od četvrtog do šestog razreda iz sedam osnovnih škola sa područja općine Centar su 23. i 24. septembra 2013. godine besplatno gledali predstavu pod nazivom ''Park'' koju su izveli članovi dramske radionice čiji je organizator Humanitarna organizacija ''Bezdan-Sprofondo'', u okviru projekta ''Dom malih Thalia''.
Predstava ''Park'' za učenike osnovnih škola

U Franjevačkom međunarodnom studentskom centru na Grbavici su 23. septembra bile dvije izvedbe pomenute predstave za djecu iz osnovnih škola: ''Hasan Kaimija'', ''Hasan Kikić'', ''Safvet-beg Bašagić'', ''Vladislav Skarić'', ''Isak Samokovlija'' i ''Nafija Sarajlić''. Narednog dana predstava je izvedena u prostorijama Katoličkog školskog centra ''Sveti Josip'' (Mehmed-paše Sokolovića 11) za učenike te škole. Projekt je finansijski podržala Općina Centar sa iznosom od 1.000 KM.

 

Kako je objasnila voditeljica dramske radionice Alena Džebo-Hećo, predstava ima za cilj da djeci pokaže značaj zaštite životne sredine i prihvatanja drugog i drugačijeg. Tokom ove godine kroz našu dramsku radionicu je prošlo 40 djece od kojih je 20 uključeno u predstavu. Osim osnovaca iz cijelog Kantona Sarajevo, u predstavi učestvuju i djeca sa Down sindromom koja pohađaju nastavu u nekoliko osnovnih škola te štićenici iz Dnevnog centra za djecu koja obavljaju rad na ulicama– kazala je voditeljica dramske radionice.

 

Nešto više o radu ove humanitarne organizacije kazala je njena predsjednica Hajrija Živojević-Javorniciki: –Kroz četiri sekcije naše radionice: dramsku, ekološku, likovnu te školu fudbala do sada je prošlo oko 200 mališana uzrasta od šest do 15 godina. Dva puta sedmično u našim prostorijama u Zagrebačkoj ulici organiziramo radionice koje su podijeljene na dvije starosne grupe. Svake godine u radionicama obrađujemo zadate teme. Prošle godine je tema bila bogastvo različitosti, a ove godine ekologija i zaštita čovjekove životne sredine– kazala je Živojević-Javornicki.