Komunalni projekti

Izgrađena nova saobraćajnica između ulica A. Puškina i Panjina kula

Tokom ove građevinske sezone okončani su radovi na izgradnji saobraćajnice između ulica Aleksandra Puškina i Panjina kula.
Izgrađena nova saobraćajnica između ulica A. Puškina i Panjina kula

Projekt izgradnje nove ceste u dužini od 800 metara, koja povezuje mjesne zajednice ''Pionirska dolina-Nahorevo'' i ''Hrastovi-Mrkovići'', finansirala je Općina Centar sa 200.000 KM. Na održanim javnim raspravama o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2013. godinu građani pomenuta dva mjesna područja su ovom projektu dali prioritet. Do izgradnje nove saobraćajnice lokalni žitelji su koristili zemljani put koji je bio opasan za bezbjedno odvijanje saobraćaja u oba pravca.

 

Nova asfaltirana cesta je široka tri metra, duž koje je postavljeno 447 metara betonskih ivičnjaka i 620 metara utabanog sloja šljunka. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda ugrađeno je 257 metara betonskih kanala - rigola sa drenažnim cijevima, te je postavljena jedna poprečna rešetka. Tokom realizacije ovog projekta uređeno je i 350 kvadratnih metara pristupnih puteva i prilaza do postojećih stambenih objekata.

 

Glavni projekt izgradnje nove saobraćajnice između ulica Aleksandra Puškina i Panjina kula uradila je firma ''Saraj inženjering'', dok je za izvođača radova izabrana građevinska firma ''Grakop'' iz Kiseljaka, a za nadzor ''Energotehnika'' iz Doboja.

24.05.2024.
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“
Općina podržala odlazak učenika na međunarodno muzičko takmičenje
24.05.2024.
PODIJELJENE MEDALJE I PEHARI ZA PRVA TRI OSVOJENA MJESTA
Završen turnir u košarci za osnovce Centra
Više vijesti