Općina Centar darovala 50.000 KM za obnovu bolnice u Bihaću

Općina Centar je uplatila 50.000 KM kao pomoć u obnovi Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, koja je pretrpjela ogromnu materijalnu štetu u požaru 26. jula ove godine.
Općina Centar darovala 50.000 KM za obnovu bolnice u Bihaću

Tim povodom je delegacija Općine Centar, koju je predvodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Nedžad Ajnadžić, posjetila 20. septembra 2013. godine Općinu Bihać, gdje ih je ugostio načelnik Emdžad Galijašević. U delegaciji Centra su bili i vijećnici Velija Katica i Suvad Kerla, savjetnik općinskog načelnika Mustafa Resić i pomoćnik načelnika za lokalnu samoupravu Adil Katica. Tom prilikom su načelniku Bihaća uručili protokol o uplati navedenih sredstava kojeg je potpisao načelnik Općine Centar Dževad Bećirević.

 

-Ovo je do sada najveća donacija od općina u Bosni i Hercegovini. Nakon požara u bihaćkoj kantonalnoj bolnici javljaju nam se iz dana u dan naši prijatelji iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i Hrvatske i pomažu nam u prikupljanju sredstava za obnovu. Svima njima veliko hvala u ime svih građana Bihaća, jer je naša kantonalna bolnica institucija od strateškog značaja koja pruža zdravstvene usluge za 300.000 stanovnika. Što prije moramo riješiti obnovu krova kako kiša i hladnoće ne bi napravile još veću štetu od one do sada, koja je procijenjena na 1,3 miliona KM- kazao je načelnik Bihaća Galijašević.

 

Općinsko vijeće Centar je na 9. sjednici, održanoj 29. jula 2013. godine, usvojilo inicijativu vijećnika Amera Herende da se iz budžeta Općine Centar, u skladu sa mogućnostima, izdvoje sredstva za pomoć u sanaciji šteta od velikog požara u kojem je izgorila centralna zgrada kantonalne bolnice u Bihaću. Navedena sredstva u iznosu od 50.000 KM su prebačena sa računa Civilne zaštite Općine Centar, sa ekonomskog koda ''Podrška drugim općinama u FBiH u zaštiti i spašavanju građana''.