Pomoć za zbrinjavanje starih i bolesnih osoba

U prostorijama Kantonalne javne ustanove ''Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' u Nahorevskoj ulici 195 (nekadašnja bolnica ''Dr. Ernest Grin'') su 18. septembra 2013. godine načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktorica Doma Nafa Dizdarević potpisali protokol o realizaciji granta u iznosu od 30.000 KM koji je iz općinskog budžeta dodijeljen toj zdravstvenoj ustanovi.
Pomoć za zbrinjavanje starih i bolesnih osoba

Donacija Općine Centar je namijenjena za finansiranje projekta pod nazivom ''Prekogranična saradnja – izgradnja socijalnih mreža i primjena dobrih praksi'', a riječ je o saradnji Doma u Nahorevu i Doma za penzionere i druga stara lica ''Grabovac'' u mjestu Risan u Crnoj Gori.

Uz riječi zahvalnosti načelniku Bećireviću i Općinskom vijeću Centar na višegodišnjoj podršci radu ove ustanove, direktorica Dizdarević je kazala da pomenuti projekt ima za cilj unapređenje kvalitete i uslova života u kojima boravi 250 štićenika Doma u Nahorevu koji ne mogu živjeti bez stalne medicinske njege. –Imajući u vidu da Crna Gora ima jako dobre rezultate u regionu na polju zbrinjavanja starih i socijalno ugroženih osoba, naše medicinsko osoblje će boraviti u Risnu kako bi usvojilo bolje metode rada, čime ćemo ispuniti naš primarni cilj, a to je zadovoljstvo korisnika uslugama te stvoriti veći stepen kvaliteta usluga unapređenjem organizacije rada, kadra i infrastrukture. Također smo zahvalni dopredsjedavajućem Općinskog vijeća Centar Nedžadu Ajnadžiću što je uputio inicijativu Vijeću da podrži naš projekt, kao i što smo od Civilne zaštite Općine Centar dobili dva plastenika za uzgoj povrća gdje naši štićenici imaju radno-okupacionu terapiju– kazala je Dizdarević.

 

Načelnik Bećirević je prilikom potpisivanja protokola rekao da Općina Centar, koliko je u mogućnosti, radi na poboljšanju života naših sugrađana, posebno kada se radi o osjetljivim kategorijama poput socijalno ugroženih, bolesnih i starih osoba. Uz to je podsjetio da Općina Centar planira napraviti Centar za zdravo starenje, gdje bi osobe treće životne dobi mogli korisno i sadržajno provoditi svoje slobodno vrijeme.

 

Potpisivanju protokola su prisustvovali i Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar, Osmo Babić, pomoćnik načelnika za rad i socijalna pitanja te savjetnica Edina Muslić.