Podrška redovnom školovanju romske djece

Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar su 18. septembra 2013. godine u prostorijama osnovnih škola ''Hasan Kikić'' (Gorica 27) i ''Musa Ćazim Ćatić'' (Čekaluša 53) uručili prigodne novčane donacije u iznosu od po 100 KM za 83 učenika Roma koji redovno pohađaju nastavu u školama sa područja središnje sarajevske općine.
Podrška redovnom školovanju romske djece

Radi se o višegodišnjem projektu kojeg realizuje Općina Centar s ciljem poticanja redovnog školovanja romske populacije. Sredstva su namijenjena kao pomoć za nabavku knjiga i školskog pribora, koji su potrebni za redovno pohađanje nastave i uspješno savladavanje školskog gradiva.

 

Ove školske godine novčane donacije Općine dobili su učenici Romi iz osam osnovnih škola: ''Hasan Kikić'' (26 učenika); ''Musa Ćazim Ćatić'' (22), "Silvije Strahimir Kranjčević" (10), ''Alija Nametak'' (9), ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' (8), ''Isak Samokovlija'' (4), ''Safvet-beg Bašagić“ (3) i ''Vladislav Skarić'' (1).

-Ovo je tradicija koju namjeravamo nastaviti i ubuduće- rekao je načelnik Dževad Bećirević i dodao da, s obzirom na teške uslove života za sve građane naše države, Općina Centar namjerava pokrenuti projekt pomoći školovanju romske djece koja pohađaju srednju školu.

 

Predsjedavajuća Vijeća Varja Nikolić je ovom prilikom kazala da osjeća izuzetno zadovoljstvo što prisustvuje činu dodjele donacija koji je već postao tradicija. -Općina Centar će uvijek biti tu za vas, da vam pomogne kako biste postizali dobre rezultate, uz želje za puno uspjeha u vašem školovanju i životu– kazala je Nikolić.  

Riječi zahvale načelniku Bećireviću i Općinskom vijeću Centar je, osim romskih porodica, uputio i direktor škole ''Hasan Kikić'' na Gorici Asim Torlak.

Uručivanju novčanih donacija učenicima prisustvovala je i Zakira Šero, pomoćnica načelnika za obrazovanje, sport i kulturu.

 

Tokom protekle četiri godine ovakav vid poticaja je od Općine Centar dobilo 385 redovnih učenika romske populacije.