Podrška Općine Centar KJU ''Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba''

U srijedu, 18. septembra 2013. godine u 10:30 sati u KJU ''Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' u Sarajevu (Nahorevska 195) potpisat će se protokol o realizaciji granta u iznosu od 30.000 KM.
Podrška Općine Centar KJU ''Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba''

Protokol će potpisati načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktorica ''Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' Nafa Dizdarević.

24.05.2024.
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“
Općina podržala odlazak učenika na međunarodno muzičko takmičenje
24.05.2024.
PODIJELJENE MEDALJE I PEHARI ZA PRVA TRI OSVOJENA MJESTA
Završen turnir u košarci za osnovce Centra
Više vijesti