Komisija za budžet i finansije

  • Biljana Lazarević, predsjednica
  • Dijana Kozadra, zamjenica predsjednice
  • Mirza Kudić
  • Muharem Hamzić
  • Adis Mešić
  • Alen Džano
  • Amer Herenda