Obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
Dokument
709 Obrazac [EXP-01] - Korištenje eksternih prostorija Općine Centar
599 Odluka o poništenju javnog poziva I Poništava se Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata iz Budžeta Općine Centar Sarajevo u 2023. godini.
598 Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo
709 Obrazac [DD-02] Zahtjev za dodjelu nagrada sportskim udruženjima sa područja općine Centar za ostvarene vrhunske sportske rezultate
709 Obrazac [DD-06] Zahtjev za naknadu troškova prijevoza djece sa invaliditetom
723 [1.1] Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini
723 [1.2] Zahtjev
723 [1.3] Izjava
709 Obrazac [DD-10] Finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja Općine Centar Sarajevo
609 Odluka o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji
609 Odluka o osnivanju JU Centar kulture i mladih
609 Odluka o osnivanju JU Centar za sport i rekreaciju
608 Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama
709 Obrazac [DD-01] Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
599 Pokreni svoj ICT ili kreativni biznis
709 Obrazac [DD-05] Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije
709 Obrazac [DD-04] Sufinansiranje troškova ekskurzije
709 Obrazac [DD-09] Sufinansiranje odlaska na internacionalno sportsko takmičenje
709 Obrazac [DD-03] Dodjela sredstava za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
709 Obrazac [DD-07] Zahtjev za dodjelu sredstava za aktivizam mladih
709 Obrazac [DD-08] Zahtjev za dodjelu sredstava - mobilnost mladih