Obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
Dokument
598 Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo
709 Obrazac [13-15] Zahtjev za naknadu troškova prijevoza djece sa invaliditetom
723 [1.1] Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini
723 [1.2] Zahtjev
723 [1.3] Izjava
709 Obrazac [13-14] Finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja Općine Centar Sarajevo
609 Odluka o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji
609 Odluka o osnivanju JU Centar kulture i mladih
609 Odluka o osnivanju JU Centar za sport i rekreaciju
608 Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama
709 Obrazac [13-04] Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
599 Pokreni svoj ICT ili kreativni biznis
709 Obrazac [13-10] Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije
709 Obrazac [13-09] Sufinansiranje troškova ekskurzije
709 Obrazac [13-08] Sufinansiranje odlaska na internacionalno sportsko takmičenje
709 Obrazac [13-07] Dodjela sredstava za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
709 Obrazac [13-03] Zahtjev za dodjelu sredstava za aktivizam mladih
709 Obrazac [13-05] Zahtjev za dodjelu sredstava - mobilnost mladih