Finansije

Služba za finansije
Dokument
610 Pravilnik o popisu imovine i obaveza
610 Pravilnik o materijalnom poslovanju
610 Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Centar - izmjena
610 Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Centar
615 Procedura za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prohoda
615 Procedura internih kontrolnih postupaka u oblasti naplate neporeznih prihoda
615 Procedura planiranja budžeta
615 Procedura načina evidentiranja ulaznih faktura
614 Uputstvo o blagajničkom poslovanju
614 Uputstvo o obavljanju popisa i radu popisnih komisija
614 Uputstvo za izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti
610 Pravilnik o naknadama za troškove službenih putovanja
709 Obrazac [FIN-01] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda