Troškovi dženaze/sahrane - ukopa

 Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

  • Da je umrlo lice u stanju socijalne potrebe, koje ovo pravo ne može ostvariti na drugi način.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • prijava prebivališta za umrlo lice;
  • potvrda o smrti za umrlo lice 
  • dokaz JU Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo (Služba socijalne zaštite općine Centar) da je umrlo lice bilo u stanju socijalne potrebe