Novčana pomoć za besplatne užine učenicima osnovnih škola

Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

  • Da je dijete evidentirano kao korisnik prava dodatka na djecu

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Prijedlog (spisak) djece za besplatne užine dostavlja škola, dostavljene spiskove socijalne radnice službenim putem provjeravaju, te se sačinjava konačna lista korisnika ovog prava.