Alternativni smještaj

Nosilac aktivnosti

 • Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 
 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Pravni osnov

 •  Zakon o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana („Službene novine FBiH“ br. 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 37/01, 56/01, 24/03)

Uslov za korištenje prava/usluge

 • da osoba ima utvrđen status raseljenog lica i da se ne može vratiti u prijeratno prebivalište

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove
 • Pravo se ostvaruje na osnovu podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava

Visina takse

Bez takse

Period rješavanja i izdavanja rješenja

 • 7 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge 

 • Prijava za dobrovoljni povratak raseljenih lica i izbjeglica
 • Zahtjev za vraćanje vlastite imovine
 • Rješenje o povratu vlastitih nekretnina ili odluka CRPC
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu
 • Finansijsko stanje (zaposlen, druga primanja, ostalo)
 • Uvjerenje o radnom statusu za sve punoljetne članove domaćinstva
 • Uvjerenje o statusu poreznog obveznika
 • Potvrda o prijavi trenutnog boravišta
 • Potvrda o neposjedovanju motornog vozila
 • Dokaz o podnesenom zahtjevu za obnovu ili rekonstrukciju vlastitih nekretnina

Rok važenja dokumentacije:

 Jednokratno

Dokument
709 Obrazac [05-13] Alternativni smještaj