Sufinansirane troškova vantjelesne oplodnje

Dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći su predviđena Budžetom Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu i raspoređivat će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratne novčane pomoći porodiljama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/21). 

Uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje su:

 1. Da je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici prije početka postupka vantjelesne oplodnje ili u vanbračnoj zajednici u trajanju od najmanje tri godine prije početka postupka  vantjelesne oplodnje;
 2. Da je prebivalište jednog od bračnih/vanbračnih drugova na području općine Centar Sarajevo najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava;
 3. Preporuka zdravstvene ustanove koja se bavi medicinski potpomognutom oplodnjom;
 4.  Da žena nije navršila 43 godine života;
 5.  Da postupak vantjelesne oplodnje za koji se traži sufinansiranje nije okončan.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva  dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 •  uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva i bračnog/vanbračnog druga;
 • kućna lista;
 • izvod iz matične knjige vjenčanih;
 • izjava o vanbračnoj zajednici (ukoliko nije sklopljen brak);
 • preporuka nadležne zdravstvene ustanove za postupka vantjelesne oplodnje;
 • predračun troškova vantjelesne oplodnje na kojem je navedeno koji je postupak vantjelesne oplodnje po redu za ženu;
 • tekući račun (ukoliko se postupak obavlja na klinici van BiH).

 

NAPOMENA:

Korisnici koji ostvare pravo po ovom Javnom pozivu , dužni su dodijeljena budžetska sredstva pravdati na način koji će biti utvrđen zaključkom Općinskog načelnika.