Postupak prijave rođenja djeteta i određivanje ličnog imena

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis djeteta u matičnu knjigu rođenih se vrši u općini - mjestu prebivališta majke. Za prijavu djeteta u Općine Centar potrebnia je sljedeća dokumentacija:
  1. Prijava (zahtjev) za upis rođenja djeteta u MKR;
  2. Obavještenje o evidenciji prebivalištu/boravišta roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);
  3. Prijava za upis ličnog imena djeteta;
  4. Uvjerenje o državljanstvu roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);
  5. Izvod iz MKV roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);
  6. Kopija važećih identifikacionih dokumenata roditelja (lična karta/osobna karta, pasoš).

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja.