Ostvarivanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja

Dokumenti potrebni za ostarivanje prava
  1. Kućna lista
  2. Izjava da podnosilac zahtjeva/dijete za koje se traži pravo nije stupio u brak niti stekao potomstvo
  3. Ukoliko je rođenje prijavljeno van teritorije FBiH dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete
  4. Potvrda o redovnom studiranju na visokoškolskoj ustanovi koja treba da sadrži podatke o toku studija od početka školovanja na toj ustanovi
  5. Dokaz o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
  6. Potvrda o otvorenom tekućem računu za podnosioca zahtjeva

Dokument