Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrade

OPIS ZAHTJEVA: 

Zajedničke dijelove zgrade čine:

 1. konstruktivni elementi zgrade,
 2. zajednički prostori zgrade,
 3. zajedničke instalacije zgrade,
 4. zajednički uređaji u zgradi,
 5. ostali zajednički dijelovi zgrade.

Oblast: Stambeni poslovi

Nosilac aktivnosti

 • Odsjek za stambene poslove

Pravni osnov

ZAKON O UPRAVLJANJU ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 19/2017 i 17/2018)
 
Uslov za korištenje prava/usluge

 • Rješenje o obavljanju poslova upravitelja izdato od strane Ministarstva prostornog uređenja
   
   

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi za urbanizam i stambene poslove
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Visina takse

BEZ NAKNADE
Period rješavanja i izdavanja rješenja 60 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)

 
Rok važenja dokumentacije: Jednokratno