Kopija katastarskog plana

KORIŠTENJE PODATAKA PREMJERA I KATASTRA (KOPIJA KATASTARSKOG PLANA, PRIJEPIS ILI IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I UVJERENJE O POSLJEDNJEM STANJU U KATASTRU)

Nosilac aktivnosti

 • Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 
 • Odsjek za geodetske poslove  i katastar nekretnina 

Pravni osnov

 • Zakon o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SRBiH broj 14/78, 12/87, 26/90 i SL list RBIH 4/93 i  13/94)
 • Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra (Službene novine FBiH broj 49/2015)

Uslov za korištenje prava/usluge

Podnijeti zahtjev na protokol ili elektronskim putem

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Centar Sarajevo ili elektronskim putem na određenu mail adresu
 • Pravo se ostvaruje na osnovu Zakona o premjeru i katastru zemljišta

Visina takse

 • Kopija katastarskog plana 11,00 KM  - za jednu parcelu; za svaku slijedeću parcelu, osnovnom iznosu dodaje se po 4,00 KM,
 • Prijepis ili izvod iz posjedovnog lista  8 KM
 • Uvjerenje o posljednjem stanju katastra 5 KM
   

Period rješavanja i izdavanja podataka

6 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 •  Zahtjev
 •  Uplatnica
   

Rok važenja dokumentacije: 6 (šest) mjeseci

Dokument