Komunalna inspekcija

Komunalna inspekcija vrši kontrolu zauzimanja javnih površina na licu mjesta tj. da li je zauzeta javna površina u skladu sa rješenjem izdatim od nadležne općinske službe.

Ukoliko se ustanovi da je javna površina zauzeta bez odobrenja za zauzimanje javne površine, inspektor donosi rješenje o uklanjanju, a potom i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja.

Ako investitor koji je zauzeo javnu površinu bez odobrenja sam ne ukloni bespravno postavljene sadržaje, inspektor će putem odabrane organizacije pristupiti izvršenju rješenja o uklanjanju, a sve na teret investitora.
Upozoravaju se investitori da prije početka zauzimanja javne površine pribave odobrenje za zauzimanje dijela javne površine koje izdaje nadležna općinska služba. 

Vrši kontrolu u oblasti komunalnih djelatnosti za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja, te crpljenje, odvoz, zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama.Dokument
607 Zakon o inspekcijama u FBiH [19-17]
709 Obrazac [INS-02] Inspekcijski nadzor
709 Obrazac [INS-01] Utvrđivanje fizičkog stanja objekta-građevine
275 [03] Brošura