Inspektor za ceste

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/10, 16/10 i 16/13) su propisane ovlasti za vršenje inspekcijskog nadzora nad lokalnim cestama općinskoj inspekciji – inspektoru za ceste.

Vršeći inspekcijski nadzor javnih cesta upravitelja Općine Centar osim prava i dužnosti koje imaju po posebnom zakonu imaju i sljedeća prava i dužnosti:


Pregledati:  stanje cesta, radove na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, održavanju i zaštiti javnih cesta,  ispunjavanje uvjeta za obavljanje redovnih radova održavanja na javnoj cesti datoj u koncesiji, radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu javnih cesta, tehničku dokumentaciju u vezi sa radovima (dozvole, saglasnosti, projekti, standardi), provođenje mjera za osiguranje javnih cesta i saobraćaja na njima,provođenje propisanih uvjeta za obavljanje zahvata u cestovnom i zaštitnom pojasu javnih cesta upravitelja općine Centar.

Narediti: 

  • obustavu radova koji se izvode na javnim cestama, u cestovnom ili zaštitnom pojasu ceste, suprotno odredbama  Zakona o cestama , tehničkim propisima, standardima i normativima, te dati rok za otklanjanje nedostataka, otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost saobraćaja na njima,
  • privremenu zabranu odvijanja saobraćaja na javnim cestama ili njihovom dijelu, ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati saobraćaj, te narediti da se odmah poduzmu mjere za osiguranje saobraćaja,
  • obustavu saobraćaja cestovnim motornim vozilima koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji saobraćaju mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu i kada je njihov saobraćaj na cesti u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima,
  • isključenje cestovnog motornog vozila iz saobraćaja na javnoj cesti kada utvrdi da dimenzije i ukupna masa ili njegovo osovinsko opterećenje, a prijevoznik nema odgovarajuću dozvolu za vanredni prijevoz,  
  • privremenu zabranu saobraćaja na novoizgrađenoj i rekonstruiranoj cesti, njenom dijelu ili objektu na njoj, ako utvrdi da sa gledišta sigurnosti saobraćaja ne ispunjava tehničke uvjete,
  • rušenje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu postavljenih bez odobrenja ili suprotno uvjetima propisanim od strane Općine Centar
  • u  izuzeznim slučajevima, kada bi bila ugrožena sigurnost saobraćaja na javnoj cesti ili bi mogla nastati šteta na njoj, odrediti privremene mjere kako bi se otklonila opasnost ili spriječila šteta,
  • da se u polju preglednosti otklone nedostaci i nepravilnosti prouzrokovane kršenjem propisanih mjera za osiguranje preglednosti javne ceste,
Dokument
607 Zakon o inspekcijama u FBiH [19-17]
709 Obrazac [INS-02] Inspekcijski nadzor
709 Obrazac [INS-01] Utvrđivanje fizičkog stanja objekta-građevine
275 [03] Brošura