Upis činjenice smrti

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih se vrši u općini - mjestu prebivališta umrle osobe.

Za prijavu činjenice smrti u Općine Centar potrebni dokumenti su sljedeći:

Potrebni dokumenti

 1. Potvrda o smrti – original i fotokopija
 2. izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 3. izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice
 4. obavijest o evidenciji prebivališta umrle osobe
 5. lična/osobna karta umrlog lica na uvid
 6. rok za prijavu smrti je 30 dana od dana smrti
 7. uvjerenje o državljanstvu
   

Naknadi upis za BIH državljane koji su umrli u inostranstvu

 1. internacionalni izvod iz matične knjige umrlih inostranog organa ili izvod iz matične knjige umrlih izdat na nacionalnom obrascu inostranog organa, preveden od sudskog tumača na jedan od službenih jezika i pisama Federacije i legalizovan za službenu upotrebu u Bosni i Hercegovini
 2. potvrda o identitetu (MUP Kantona Sarajevo, Policijska uprava po prebivalištu)
 3. uvjerenje o državljanstvu BiH
 4. upis BiH državljana umrlih u inostranstvu vrši se u općini posljednjeg prbivališta umrle osobe

Dokument