Ovjera i legalizacija potpisa

Za ovjeru i legalizaciju potpisa potrebni su sljedeći dokumenti:

  • ovjera i legalizacija potpisa vrši se samo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog dokumenta  (lična karta ili pasoš) za identifikaciju.
  • ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se samo uz priloženi original.
  • ovjera dokumenata koje se odnose na nekretnine i registracije firmi vrše Notari