Naknadni upis u matične knjige

Za naknadni upis potrebni su sljedeći dokumenti:

  1. Međunarodni izvod iz MKV ili izvod iz MKV propisno ovjerene/ legalizovane za upotrebu u inostranstvu
  2. Izvod iz MKR bračnih partnera,
  3. Uvjerenje o državljanstvu bračnih partnera,
  4. Fotokopija identifikacionog dokumenta (pasoša) bračnih partnera,
  5. Dokaz o prebivalištu bračnih partnera (ako ima, a ako nema taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti),
Dokument
709 Obrazac [OPC-18] Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u matičnu knjigu vjenčanih (DKP)