LIFE projekat

Grupacija Svjetske banke i Britanska ambasada u BiH pomažu Općini Centar Sarajevo u poboljšanju uslova za investiranje, smanjenje opretećenja privrede i privlačenju investicija

Grupacija Svjetske banke (IFC i Međunarodna banka za obnovu i razvoj), potpisala je Ugovor sa Općinom Centar Sarajevo kako bi pomogla poboljšanju uslova za investiranje, smanjenje opretećenja privrede i privlačenju investicija.

Ove aktivnosti dio su novog LIFE Projekta grupacije Svjetske banke u BiH koji za cilj ima podršku lokalnim samoupravama i kantonima u privlačenju investicija i podizanju konkurentnosti privatnog sektora kroz smanjenje troškova poslovanja i povećanja transparentnosti rada uprava. Projekat će omogućiti firmama i preduzetnicima da lakše, brže i jeftinije dođu do dozvola.

Projekat se implementira uz pomoć Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini, a realizacija aktivnosti u Općini Centar Sarajevo planirana je najdalje do decembra  2016. godine.