Unaprjeđenje poduzetništva

Javni poziv za realizaciju programa poticaja za unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo

Vrijednost Programa    

60.000,00 KM


Cilj Programa  

Općina Centar Sarajevo ovim Javnim pozivom pruža mogućnost poticaja za unaprjeđenje poduzetništva na području Općine Centar Sarajevo, kroz stručnu podršku (trening i mentorstvo) i sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.
Za koga je Program namijenjen

a)    Žene 35+
b)    Dugoročno nezaposleni (Osobe koje su u kontinuitetu evidentirane kao nezaposleni u evidencijama JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ u periodu dužem od 12 mjeseci do dana objavljivanja Javnog poziva)

Opšti uslovi za prijavu na Program  

 a)    Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“;
b)    Da imaju prebivalište na području Općine Centar Sarajevo;
c)    Da planiraju registrovati i razvijati svoj biznis na području Općine Centar Sarajevo;