HUB Centar

HUB Centar je poslovni prostor namijenjen za novo osnovane poduzetnike, koji se nalazi  u ulici Alipašina br. 45 (Vila Braun) sa ciljem da se omogući nova poticajna politika lakšeg pokretanja i razvijanja vlastitog biznisa poduzetnicima koji se registruju u skladu sa Općinskim poticajima i projektima.