Javna rasprava o izmjenama i dopunama RP za lokalitet Hastahana
Javna rasprava o izmjenama i dopunama RP za lokalitet Hastahana
Općinsko vijeće Općine Centar je na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. aprila 2019. godine, utvrdilo Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor – lokalitet Hastahana, sa Nacrtom odluke o provođenju izmjena i dopuna ovog planskog dokumenta.
Planirano proširenje saobraćajnice u naselju Muharemovići na Nahorevu
Planirano proširenje saobraćajnice u naselju Muharemovići na Nahorevu
Radnici građevinske firme „Bosman“, sa kojom Općina Centar ima potpisan okvirni sporazum, su tokom ove sedmice započeli sa pripremnim radovima raščišćavanja i pripreme terena za potrebe proširenja lokalne saobraćajnice i sanacije potpornog zida u naselju Muharemovići na Nahorevu.
Nastavak podrške aktivnostima Foruma parlamentaraca BiH 1990.
POTPISAN PROTOKOL O DODJELI GRANTA OD 10.000 KM
Nastavak podrške aktivnostima Foruma parlamentaraca BiH 1990.
Općina Centar Sarajevo nastavlja dugogodišnju tradiciju pružanja finansijske podrške radu udruženja „Forum parlamentaraca BiH 1990“.
Poštovani sugrađani, u prilici ste da elektronski koristite uslužni servis Općine Centar Sarajevo.
Mladi
Ekologija
Kultura