Općina Centar finansira izgradnju centralnog spomen-obilježja „Ljiljan“
Općina Centar finansira izgradnju centralnog spomen-obilježja „Ljiljan“
Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i dekan Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Erdin Salihović potpisali su sporazum o realizaciji stručne i naučne saradnje iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja na području ove općine.
Općina želi rješavati probleme saobraćaja u mirovanju
Općina želi rješavati probleme saobraćaja u mirovanju
Privredni savjet Općine Centar, u petak 21. februara 2020. godine održao je sedmu sjednicu na kojoj je razmatran način rješavanja saobraćaja u mirovanju na području ove lokalne zajednice kroz modele javno-javnog ili javno-privatnog partnerstva te utvrđivanje elemenata javnog poziva za iskazivanje interesa privatnih partnera za realizaciju projekta izgradnje podzemnih garaža.
Sutra na Grdonju centralna proslava godišnjice 105. brigade
Sutra na Grdonju centralna proslava godišnjice 105. brigade
Osamnaestog februara navršila se 27. godina od formiranja slavne 105. motorizovane brigade Armije RBiH, čije je sjedište bilo na području općine Centar.
Mladi
Ekologija
Kultura