Zakonski propisi

Datum Dokument
19.04.2021.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o privremenom korištenju Javnih površina na području Općine Centar
19.04.2021.
Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Centar
19.04.2021.
Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi
19.04.2021.
Odluka o prenosu prava upravaljanja, korištenja i održavanja vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice
19.04.2021.
Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica na području Općine Centar
19.04.2021.
Odluka o sječi i potkresivanju stabala
19.04.2021.
Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja
19.04.2021.
Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja
19.04.2021.
Odluka o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo
19.04.2021.
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu
19.04.2021.
Pravilnik o postavljanju reklama
19.04.2021.
Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama
19.04.2021.
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanj i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste
19.04.2021.
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo
19.04.2021.
Zakon o cestama
19.04.2021.
Zakon o privremenom korištenju javnih površina