Vijećnička pitanja i inicijative

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Općina Centar je pokrenula novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika Općine Centar.

Kako bi se informisali o radu vijećnika Općine Centar potrebno je da na odaberete broj sjednice ili ime i prezime vijećnika.

 

Sjednica Datum Pitanje/Inicijativa Vijećnik Odgovoreno