Uredbe

Datum Dokument
16.04.2021.
09B - Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo
16.04.2021.
09C - Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama
16.04.2021.
16 - Uredba o vezanim i posebnim obrtima
16.04.2021.
16 - Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta
16.04.2021.
Uredba o kancelarijskom poslovanju
16.04.2021.
Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala
16.04.2021.
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo