Strateški dokumenti

STRATEŠKO PLANIRANJE    
 
Aktivnosti LER-a:
•    Analiza
-    ključnih indikatora u sektorima koji su tradicionalno zastupljeni u opštini, ili u sektorima koji se tek pojavljuju
-    trendova i procjena razvojnih potencijala postojećih i sektora/vertikala u nastajanju
-    konkurencije u postojećim ili sektorima/vertikalama u nastajanju i sposobnost opštine Centar da razvije konkurentnu prednosti u ciljanim tržišnim nišama
-    stanja radne snage na tržištu rada
-    tehničke i socijalne  infrastrukture koja može podržati sektorsku konkurentnu prednost
 
•    Kreiranje vizije lokalnog ekonomskog razvoja, utvrđivanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, razvoj programa i utvrđivanje baze projekata u saradnji sa svim akterima planiranja
 
•    Koordinacija aktivnosti u pripremi  akcionih planova implementacije strategije razvoja

  • Šef Odsjeka za LER: Haris SIJARIĆ
  • E: haris.sijaric@centar.ba
  • T: +387 033 562 347
Datum Dokument
18.08.2022.
Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027
18.12.2019.
LEAP 2019-2024
10.05.2019.
01 - Strategija razvoja opštine Centar Sarajevo za period 2016-2022 godine
10.05.2019.
02 - Strateški plan
10.05.2019.
03 - Akcioni plan općine Centar Sarajevo za rješavanje problema Romske populacije
10.06.2018.
04 - Strategija prema mladima općine Centar Sarajevo 2014-2020
10.06.2018.
05 - IT sektor kao nosilac razvoja
10.06.2018.
06 - Regeneracija urbanog jezgra
10.06.2018.
08 - Prioritetne aktivnosti za razvoj ruralnog područja
10.06.2018.
08 - Rebrendiranje kulturno-turističkog proizvoda
10.06.2018.
09 - Porodične farme
10.06.2018.
10 - SEAP
10.06.2018.
11 - LEAP Centar
10.06.2018.
12 - Plan upravljanja otpadom
10.06.2018.
13 - Projekat Čista Miljacka
10.06.2018.
14 - Projekat Čista Miljacka - 1.faza
10.06.2018.
15 - Projekat Čista Miljacka - 2.faza
10.06.2018.
16 - Projekat Čista Miljacka - 3.faza