Stambeni poslovi

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite na: amela.komar@centar.ba


Datum Dokument
29.05.2019.
Kupovina stana na kojima postoji stanarsko pravo (od 2006 i nacionalizovanog ili konfiskovanog stana)
29.05.2019.
Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrade
29.05.2019.
Obavljanje radova na otklanjanju kvara koji su nastali u stanu i prouzrokuju štetu drugom etažnom vlasniku
29.05.2019.
Uvjerenje podnosiocu da nije korisnik donacije za obnovu objekta
29.05.2019.
Zahtjev za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina za podršku stambenom zbrinjavanju mladih