Sport

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta planirana je realizacija projekata, koji su u funkciji organizovanog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima za sve kategorije građana. Organizator ovih aktivnosti je Općina Centar.

  • izgradnja, obnova i održavanje sportskih objekata od značaja za Općinu;
  • organizovani sport za sve, posebno u funkciji zdravlja građana i kao preventiva devijantnom ponašanju;
  • razvojni sport sa opredjeljenjem na masovnost;
  • efikasnije korištenje prostornih vrijednosti teritorije Općine, te njihove ekonomske valorizacije kroz sport i rekreaciju;
  • sportski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama uključujući i organizaciju takmičenja;
  • stvaranje uslova za besplatno korištenje sportskih objekata za učenike, studente i mlade do 25 godina starosti;
  • evidencija za područje Općine.
Datum Dokument
16.11.2021.
Strategija Opcine Centar iz oblasti sporta za period 2019-2022
01.01.2017.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2017.
28.12.2016.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2016.
28.12.2015.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2015.
28.12.2014.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2014.
28.12.2013.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2013.
28.12.2011.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2011.
28.12.2010.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2010.
28.12.2009.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2009.
28.12.2008.
SPISAK SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJE SU DOBILE PODRŠKU U 2008.