Prostorno uređenje

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite na: senada.mekic@centar.ba


Obrasci koji se mogu slati elektronskom poštom su označeni znakom @.

Za ostale obrasce i dalje je na snazi klasičan postupak.

Datum Dokument
21.03.2021.
@ - Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu
21.03.2021.
@ - Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole
21.03.2021.
@ - Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju
29.05.2019.
Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019.
Ispravka - izmjena rješenja/zaključka
29.05.2019.
Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
29.05.2019.
Izdavanje urbanističke saglasnosti
29.05.2019.
Naknadna urbanistička saglasnost
29.05.2019.
Obnova postupka
29.05.2019.
Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
29.05.2019.
Odobrenje za građenje
29.05.2019.
Potvrđivanje etažiranja
29.05.2019.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019.
Pripremni radovi
29.05.2019.
Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole
29.05.2019.
Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakova u cestovnom pojasu
29.05.2019.
Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa
29.05.2019.
Zahtjev za obračun troškova posebne naknade
29.05.2019.
Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka