Prostorno uređenje

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite na: senada.mekic@centar.ba


Obrasci koji se mogu slati elektronskom poštom su označeni znakom @.

Za ostale obrasce i dalje je na snazi klasičan postupak.

Datum Dokument
21.03.2021.
@ - Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu [07-21]
21.03.2021.
@ - Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole [07-11]
21.03.2021.
@ - Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju [07-26]
29.05.2019.
Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte) [07-20]
29.05.2019.
Ispravka - izmjena rješenja/zaključka [07-13]
29.05.2019.
Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine [07-14]
29.05.2019.
Izdavanje urbanističke saglasnosti [07-01]
29.05.2019.
Naknadna urbanistička saglasnost [07-08]
29.05.2019.
Obnova postupka [07-10]
29.05.2019.
Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta [07-04]
29.05.2019.
Odobrenje za građenje [07-12]
29.05.2019.
Potvrđivanje etažiranja [07-02]
29.05.2019.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda [07-25]
29.05.2019.
Pripremni radovi [07-22]
29.05.2019.
Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole [07-03]
29.05.2019.
Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte) [07-19]
29.05.2019.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakova u cestovnom pojasu [07-15]
29.05.2019.
Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa [07-27]
29.05.2019.
Zahtjev za obračun troškova posebne naknade [07-28]
29.05.2019.
Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka [07-09]